Пратите нас на Фејсбуку   Twitter   Google+
 
Мапа сајта |
       
 
 
 
   
 
 
 
Конкурс за доделу Награде
„Тихомир Р. Ђорђевић” за 2020. годину
 

У складу са Правилником о Награди „Тихомир Р. Ђорђевић”, коју додељује Центар за културу и уметност Алексинац, а који је усвојен на седници УО Центра за културу и уметност 03.07.2018. године, Организациони одбор Награде „Тихомир Р. Ђорђевић” дана 04. јуна 2020. расписује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

 

За доделу Награде „Тихимир Р. Ђорђевић” која се додељује за изузетан свеобухватни научни и истраживачки допринос појединца у областима етнологије, фолклористике, филологије.

Ближи критеријуми за додељивање награде:

            - Награда се додељује једном годишње истакнутом појединцу за свеобухватни научни и истраживачки рад у областима којима се бавио Тихомир Р. Ђорђевић као научник и истраживач (етнологија, фолклористика и филологија);

- Основна мерила за оцену свеобухватног рада појединца су: заступљеност, актуелност и научни допринос у горе наведеним научним дисциплинама;

- Жири приликом оцењивања неће давати приоритет ни једној од горе наведених научних дисциплина;

- Жири неће разматрати непотпуну конкурсну документацију.

 

Предлог за Награду „Тихомир Р. Ђорђевић” могу упутити појединци, установе,  удружења и чланови Одбора. 

За учешће на конкурсу потребно је доставити следеће:

1. Биографија;

2. Библиографија најважнијих научних, стручних радова и публикација;

3. Образложење кандидатуре и оцена резултата рада;

4. Закључак и предлог за Награду;

5. Прилози.

Награду додељује жири састављен од три члана којег именује Организациони одбор Награде из редова еминентних стручњака за области наведене Конкурсом. Жири доноси одлуку уз писано образложење, већином гласова, најкасније 14 дана пре додељивања награде.

Награда се додељује на свечаној академији у оквиру Дана Тихомира Р. Ђорђевића (последња недеља септембра).

 

Пријаве слати на e-mail muzej@ckualeksinac.rs. Рок за достављање пријава је 01. септембар 2020. године.

 

 

Правилник Награде Тихомир Р. Ђорђевић

Конкурс за доделу Награде <br>„Тихомир Р. Ђорђевић”  за 2020. годину
 
 
Документа