Пратите нас на Фејсбуку   Twitter   Google+
 
Мапа сајта |
       
 
 
 
   
 
 
 
Конкурс за издавање монографских публикација у 2019. години
 

На основу члана 26. Статута Центра за културу и уметност Алексинац и Правилника о издавачкој делатности Центра за културу и уметност Алексинац, директор Центра за културу и уметност Алексинац

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за издавање монографских публикација у 2019. години

средствима Центра за културу и уметност Алексинац

 

 

I    ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1.    Предмет Конкурса су монографске публикације из области књижевног, уметничког, научног и истраживачког рада;

2.    Право учешћа на Конкурсу имају:

-   појединци;

-   установе, уметничка и друга удружења регистрована на територији општине Алексинац за обављање делатности културе.

 

II   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР

1. усклађеност са основним принципима и циљевима издавачке делатности Центра за културу и уметност Алексинац:

- очување културне баштине на нивоу територије општине Алексинац и уопште;

- промовисање књижевног стваралаштва аутора с територије општине Алексинац;

- подстицање и објављивање дела намењених деци и омладини;

- издавање монографских и серијских  публикација којима се представљају људи и догађаји с територије општине Алексинац;

- издавање одговарајућих публикација у циљу промовисања општине Алексинац и Центра;

2. квалитет и садржајна иновативност;

3. степен утицаја публикације на квалитет културног живота заједнице;

4. остало:

- да је прво издање књиге;

- да књига има уметничку, књижевну и научну вредност;

- да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге;

- да је књига оригинално и креативно дело;

- да промовише културу општине Алексинац и њено културно наслеђе.

 

III  ПРИЈАВЉИВАЊЕ

1.    Радови се достављају до 1. априла 2019. године искључиво електронски на мејл ivan.matejevic@ckualeksinac.rs;

2.    Уз рад доставити најмање једну препоруку или рецензију стручног лица и попуњену Пријаву која је саставни део овог Конкурса.

IV  Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, пријаве упућене факсом или на др. начин који није предвиђен Конкурсом.

V    Одлука о избору биће саопштена најкасније 60 дана од завршетка Конкурса.

VI  Изабрани радови биће делом или у потпуности финансирани средствима Центра за културу и ументост Алексинац.

 

Додатне информације могу се добити путем мејла ivan.matejevic@ckualeksinac.rs.

 

 

Текст конкурса и пријаву можете преузети овде.

 
 
Документа